Vidējā sprieguma elektroietaises


SIA “ENC Latvia” nodrošina pilnu pakalpojuma klāstu vidējā sprieguma elektroietaišu (apakšstaciju, elektropārvades līniju) būvniecībā un remontdarbos spriegumā līdz 35 kV. Uzņēmuma darbinieki ir kvalificēti veikt spriegumaktīvos darbus AS “Sadales tīkls” elektroietaisēs. SIA “ENC Latvia” patstāvīgi iegulda līdzekļus darbinieku kvalifikācijas celšanā un  specializēto instrumentu iegādē. Mūsu komanda spiedāvā objekta realizāciju sākot no projektēšanas darbiem līdz būves nodošanai ekspluatācijā:

  • elektroietaišu projektēšana un būvniecība
  • 10 kV un 20 kV kabeļu un gaisvadu līniju izbūve
  • apakšstaciju sadales punktu izbūve
  • apakšstaciju remontdarbi
  • apakšstacijas kontroles un vadības iekārtu uzstādīšana