Privātums


Saistību atruna par vietnes saturu

Šī atruna nosaka SIA "ENC Latvia" privātuma praksi saistībā ar šo mājas lapu. Mēs neesam atbildīgi par citu mājas lapu saturu vai privātuma praksi. Tehniskas detaļas, kas saistītas ar šīs vietnes apmeklētājiem, piemēram, apmeklētāja domēna vārds (piemēram, lv, com vai org), kāda veida tīkla pārlūkprogramma tiek izmantota vai no kādas vietnes apmeklētājs mūs ir sasniedzis, ieraksta mūsu mājaslapas uzturētājs, statistikas nolūkos. No mūsu puses nekāda informācija netiek izmantota vietnes lietotāju identifikācijai. 

Lai nodrošinātu datu aizsardzību, veicot privāto datu nosūtīšanu, SIA "ENC Latvia" mājas lapā tiek izmantotas SSL (Secure Soсkets Layer) standarta drošības tehnoloģijas.

Saistību atruna par datu ievākšanu un apstrādi

SIA "ENC Latvia" pilnībā respektē Jūsu tiesības uz privātumu, un neievāks nekādu personīgo informāciju par Jums šajā vietnē bez Jūsu atļaujas. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat SIA "ENC Latvia", tiks apstrādāta un uzglabāta saskaņā ar Eiropas Savienības personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

SIA "ENC Latvia" nevāc nekādus Jūsu personas datus šajā lapā, neskaitot to informāciju, kuru Jūs brīvprātīgi nododat (piemēram, nosūtot mums e-pastu, vai savu dzīves gājuma aprakstu (CV), lai pieteiktos uz vakanci). Jebkura informāciju, kuru Jūs sniegsiet šādā veidā, nav pieejama trešajām personām un SIA "ENC Latvia" to izmanto tikai tiem mērķiem, kādiem Jūs šo informāciju sniedzāt, izņemot gadījumā, ja šādu pienākumu uzliek spēkā esošie normatīvie akti.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiks apstrādāti un uzglabāti uz laiku, kas atbilst šeit norādītajam nolūkam, un gadījumos, kurus nosaka spēkā esošie normatīvie akti, pēc sākotnējās apstrādes, vai, saskaņā ar līgumiem, kurus Jūs noslēdzat ar SIA "ENC Latvia", tik ilgi, cik tas ir nepieciešams.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī pieprasīt Jūsu datu aktualizāciju, informāciju par Jūsu personas datu izmantošanu, kā arī pieprasīt Jūsu datu dzēšanu.